اولین جلسه مدرسه فوتبال سلام صادقیه

امروز ودر اولین روز مدرسه فوتبال سلام صادقیه دانش آموزان باحضوری پرشور و دور از تصور در این کلاس ها شرکت داشتند. این کلاس ها که هر هفته روز های شنبه در سه سانس برای پایه های هفتم ، هشتم و نهم برگزار میگردد.