آغاز سال تحصیلی جدید با شروع پایگاه تابستانی

امروز  دانش آموزان دبیرستان سلام دوره اول با حضور در کلاس های درس سال تحصیلی جدید را با شروع پایگاه تابستانی آغاز نمودند