📒📘📕📗جنگ سلام در فجر

🛑مسابقه دارت

🛑مسابقه تکنوازی و خوانندگی

🛑مسابقه لباهنگ و دوبله

🛑مسابقه آمادگی جسمانی

🛑بهترین دستاوردهای کلاس های پژوهشی و فرهنگی

🛑معرفی بازی در خانه

🛑مسابقه عکاسی

مسابقات ویژه دانش آموزی ایام الله دهه فجر

برای ورود کافیست در قسمت نام کاربری و رمز عبود از کد ملی دانش آموز خود استفاده نمایید.

برای ثبت اطلاعات لطفا وارد شوید. برای نام کاربری و رمز عبور از کد ملی دانش آموز استفاده نمایید.