گزارش زنگ پژوهش در هفته اول مهر ماه

گزارش تصویری از روند کلاس ها در روزهای پژوهشی سلام صادقیه