📣📌کوتاه ولی خواندنی

ژوئن 6, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌در گذر از خاطره ها – قسمت اول

ژوئن 6, 2020/توسط مهدی دانشفر

ضد عفونی و آماده سازی مدرسه

رای حفظ سلامتی دانش آموزان عزیز هرروزه بعداز هر امتحان ضذ عفونی مدرسه در دستور کار نیروهای خدماتی قرار گرفت.
می 30, 2020/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – مسابقات دهه مبارک فجر

دیدن این کلیپ شاید بتونه یکم این روزا حالمونو عوض کنه .

یادش بخیر خیلی خوب بود.

به امید روزهایی که بتونیم بازم در کنار هم باشیم.
می 30, 2020/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – اردوی اصفهان ویژه پایه هشتم

می 20, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه نهم درس پنجم بخش اول و دوم

مارس 16, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس هفتم

مارس 16, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش در سلام صادقیه همچنان جاریست ….

مارس 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس پنجم و ششم

مارس 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش اول و دوم

مارس 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراحل آماده سازی تمارین نوروزی

مارس 14, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین حرکات ورزشی در منزل

مارس 14, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین درس نهم

مارس 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت سوم حل تمارین درس هشتم

مارس 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین در هشتم

مارس 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم حل تمرین مبحث حجم

مارس 11, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌پشت صحنه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

مارس 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم خلاصه فصل چهارم و ششم

مارس 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم حل تمرین بخش اول دوم

مارس 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حل تمرین هشتم فصل های پنجم و هفتم

مارس 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم حل تمارین کتاب مبحث توان و جذر و کاربرگ شماره1

مارس 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث جبر و معادله بخش چهار،پنج و شش

مارس 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم تدریس و حل تمرین فصل ششم

مارس 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

مارس 7, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم حل تمارین درس ششم و هفتم

مارس 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

مارس 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم تدریس فصل 14

مارس 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مهر اولیا

مارس 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه آزمون های تشریحی مدارس برتر

مارس 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیام تشکر رئیس انجمن اولیا و مربیان

مارس 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم-تدریس فصل14 بخش اول ودوم

مارس 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت دوم حل تمارین درس هفت

مارس 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

مارس 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌10 عادت دانش آموزان موفق-عادت اول

مارس 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث معادله(بخش اول)و حل تستها (بخش سوم)

مارس 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث نامعادله و حل تمارین

مارس 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم قسمت سوم درس هشتم

مارس 2, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت پنجم مبحث دایره

مارس 2, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم مبحث مفهوم فشار و فشار در مایعات و گازها

مارس 2, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم حل تستهای اعداد اول ، ب.م.م و ک.م.م-بخش1و2

مارس 2, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث بردار و مختصات ، ب.م.م و ک.م.م

مارس 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم قسمت سوم ادامه گروه های اسمی

مارس 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هشتم مرور فصل هفتم

مارس 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست نهم- تدریس فصل13

مارس 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم قسمت اول مرور فصل 13 بخش اول

مارس 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون هفتگی 11 اسفند-آنلاین

فوریه 29, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم قسمت سوم مبحث زمان فعل بخش دوم

فوریه 29, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت اول حل تمارین درس ششم

فوریه 29, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش دوم و سوم

فوریه 29, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث تجزیه جمله مشترک وتجزیه مکعب دو جمله ای

فوریه 29, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش اول

فوریه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

فوریه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم مبحث زوایا،چند ضلعی،حجم و مساحت جانبی

فوریه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم خلاصه فصل پنجم

فوریه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم مبحث زمان فعل و دانش های ادبی

فوریه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم مبحث گروه اسمی و نقش های دستوری در جمله

فوریه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم قسمت سوم فعل

فوریه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت سوم خلاصه فصل 6بخش3و4

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم -قسمت سوم حل کابرگ 7 سوال 2

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب فصل 7 (توان و جذر)

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم-نحوه محاسبه جذر تقریبی قسمت3و4

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم – عبارت های جبری -اتحاد چاق و لاغر وتجزیه فاکتور گیری

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم-خلاصه فصل 6 قسمت اول و دوم

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم – جمله و انواع آن – اجزای جمله

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم ترکیب های وصفی – مضاف و مضاف الیه

فوریه 25, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه فصل 6 (مثلث ها)

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت اول مبحث جذر و ریشه

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت دوم مبحث جذر و ریشه بخش 2

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم قسمت دوم اتحاد جمله مشترک و مکعب دو جمله ای

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هفتم – بردار و مختصات بخش دوم

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک شیمی – فصل ۹ (الکتریسیته)

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – قسمت دوم حل تمرین

فوریه 24, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌قسمت اول خلاصه فصل 5 – حساب نهم

فوریه 23, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – بخش اول خلاصه مبحث حجم

فوریه 23, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌🧪🌡علوم تجربی فصل نهم بخش اوّل

فوریه 23, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم قسمت اول بردار و مختصات (قرینه بردار)

فوریه 23, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌طعم یادگیری در منزل با سلام صادقیه

فوریه 23, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آماده سازی مدرسه و ضدعفونی کردن دبیرستان

فوریه 22, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد-هفته پانزدهم

فوریه 20, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌عادت های دانش آموزان موفق-عادت اول

فوریه 20, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌کسب رتبه سوم در بخش سرود جشنواره فرهنگی اسوه حسنه

فوریه 20, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌درخششی دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

فوریه 19, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌اختتامیه مسابقات فرهنگی-هنری اسوه حسنه

فوریه 19, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌طرح پایش سلامت دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

فوریه 19, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌دانش آموزان موفق

فوریه 19, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر مبارک باد

فوریه 14, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

فوریه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی شنیدنی

فوریه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های هفتگی ویژه پایه هفتم و هشتم

فوریه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزش خوشنویسی

فوریه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌ایستگاه شادمانی انقلاب اسلامی

فوریه 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز فینال بازی های جشنواره بزرگ فجر

فوریه 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌نظرسنجی

فوریه 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حماسه حضور در چهل و یکمین جشن انقلاب اسلامی

فوریه 10, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات آشپزی جشنواره بزرگ فجر

فوریه 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز دوم بازی های جشنواره بزرگ فجر

فوریه 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته چهاردهم

فوریه 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع بازی های لیگ جنشواره فجر از امروز

فوریه 8, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات قویترین مردان سلام صادقیه از سری مسابقات جشنواره بزرگ فجر

فوریه 8, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات تیر اندازی،توپ و طناب

فوریه 8, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌دربی بزرگ سلام صادقیه دوره اول

فوریه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تجربه کارعملی در کارگاه کاروفناوری

فوریه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مسابقات ویژه جشن بزرگ انقلاب

فوریه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات فوتبال بین دانش آموزی برای مسابقات جشنواره فجر

فوریه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسات مشاوره انفرادی دانش آموزان

فوریه 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش با طعم تجربه

فوریه 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تدریس زبان اگلیسی دبیرستان سلام صادقیه

فوریه 4, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌دو شنبه های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

فوریه 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌«مدیریت زمان» چیست؟

فوریه 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌رعایت بهداشت فردی بهترین راه پیشگیری از کرونا است.

فوریه 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌12 بهمن ماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

فوریه 1, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مراسم عزاداری ویژه شب شهادت حضرت فاطمه(س)

ژانویه 28, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری کارگاه شخصیت شناسی- ویژه پایه نهم

ژانویه 28, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز جلسات معارفه ویژه داوطلبین ورودی سال تحصیلی 1400-99

ژانویه 28, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌حضور پرشور در جشنواره اسوه حسنه

ژانویه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کارگاه کاروفناوری

ژانویه 27, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت اول

ژانویه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت دوم

ژانویه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت اول)

ژانویه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت دوم)

ژانویه 26, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون های کتبی جشنواره اسوه حسنه

ژانویه 21, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌گردش در بافت قدیم شهر تاریخی یزد

ژانویه 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز روزی ورزشی برای دانش آموزان پایه نهم در شهر یزد

ژانویه 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌تحلیل آزمون، مرحله مهم در فرایند آموزش

ژانویه 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی شهر تاریخی یزد – ویژه دانش آموزان پایه نهم

ژانویه 15, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 روزی پر از خاطره و زیبایی در اصفهان برای دانش آموزان پایه هشتم

ژانویه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌اگر شما هم نمیدانید در طول روز چقدر درس بخوانید و چقدر استراحت کنید مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم:

ژانویه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته سیزدهم

ژانویه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی تفریحی اصفهان – ویژه دانش آموزان پایه هشتم

8️⃣ ویژه #پایه_هشتم
این اردو با مسئولیت و برنامه ریزی معاونت #فرهنگی دبیرستان #سلام_صادقیه متوسطه دوره اول برگزار گردد.
دانش آموزان با شرکت در جلسه توجیهی سوار اتوبوس شده و به مقصد راه آهن حرکت کردند .

امروز صبح دانش آموزان در سلامت کامل به راه آهن اصفهان رسیدند و درحال عضیمت به اردوگاه کشوری شهید بهشتی هستند.

به امید خاطراتی خوش و زیبا از اردوی به یادماندنی دانش آموزان
#سلام_صادقیه_متوسطه_دوره_اول در #شهر_تاریخی_اصفهان
ژانویه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت هواپیمایی اکراین

ژانویه 12, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغاز پیش ثبت نام دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

با توجه به آغاز پیش ثبت نام مجموعه مدارس سلام

دبیرستان سلام صادقیه(متوسطه دوره اول) در سال تحصیلی 1400-1399 اقدام به ثبت نام دانش آموزان مستعد و ممتاز در پایه های هفتم، هشتم و نهم خواهد نمود
با توجه به اهداف، برنامه ها و ظرفیت های موجود در این واحد آموزشی، ثبت نام دانش آموزان از طریق مصاحبه انفرادی خواهد بود.
ژانویه 11, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 شروع مجدد برنامه عادی کلاس های درس از روز شنبه21 دیماه

ژانویه 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌 مهربانترین مادر دنیا

ژانویه 9, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌قرار آسمانی – همه می آییم….

ژانویه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌تهران فردا تعطيل است…

ژانویه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی

ژانویه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت میلاد باسعات حضرت زینب(س) و روز پرستار

ژانویه 5, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

ژانویه 3, 2020/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه مهم هفته اول امتحانات

دسامبر 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ تصویری اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان-ویژه پایه هفتم

دسامبر 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓🤔راهکارهای تمرکز داشتن در حین مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دسامبر 24, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓9 نکته برای مدیریت زمان در مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دسامبر 24, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ تصویری اردوی شهریار-ویژه پایه هشتم و نهم

دسامبر 22, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های رغبت سنج،توانایی،سلامت روانی -رفتاری …

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دسامبر 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تشویقی نمازجماعت

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دسامبر 13, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌سه شنبه های پژوهشی

دسامبر 12, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته دوازدهم

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دسامبر 12, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی تفریحی شهریار

اردوی شهریار هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دسامبر 12, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت دوم

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دسامبر 8, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت اول

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دسامبر 8, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان

دانش آموزان پایه هفتم امروز با شور وشوق وصف ناپذیری در مدرسه حضور داشتند .

دانش آموزان پس از جلسه توجیهی اردو که توسط مشاور محترم پایه جناب آقای علیان آماده سوار شدن به اتوبوس شدند.

دانش آموزان با بدرقه مدیریت محترم مدرسه جناب آقای رمضانی سوار اتوبوس شده و به سمت شهر قم و سپس شهر کاشان  حرکت کردند.

امید است این اردو یکی از زیباترین اردو ها در یاد و خاطره دانش آموزان پایه هفتم نقش ببندد.
دسامبر 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه برگزاری کلاس های سه شنبه و چهارشنبه

به اطلاع اولیای گرامی میرساند.
با توجه به برگزاری اردوهای تفریحی روز سه شنبه و چهارشنبه دوازدهم و سیزدم آذرماه، مدرسه طبق برنامه تحویلی به دانش آموزان به فعالیت خود ادامه داده و ساعت تعطیلی دراین دوروز 13:10 خواهد بود.

با دانش آموزان غایب درروزهای ذکر شده طبق آیین نامه مدرسه برخورد خواهد شد.
دسامبر 2, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اولین آزمون جامع مدارس برتر ایران

دوره آزمون جامع دبیرستان سلام صادقیه دوره اول  امروز با برگزاری آزمون جامع مدارس برتر در کلیه مدارس سلام به اتمام رسید.

انشالله این دوره باتمام فرازو نشیب هایی که داشت توانسته باشد بار علمی کوچکی بر دانش آموزان عزیز افزوده باشد.

به امید موفقیت روز افزون فرزندانمان در آزمون جامع مدارس برتر کشور
دسامبر 2, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری دانش افزایی اولیا با حضور دکتر حدادی

نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع دوره های آمادگی آزمون جامع مدارس سلام

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اردوی درسی ویژه آزمون جامع

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج)

نوامبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) وآغاز هفته وحدت

سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق و آغاز هفته وحدت بر عموم شیعیان تبریک وتهنیت باد
ماه ربیع الاول یاد آور میلاد آخرین رسول خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به حقیقت فصلی برای عمل به سیره آن مقام آسمانی بوده و هفته وحدت بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسلام است.

هفته وحدت چیست و چرا نیاز به وحدت داریم؟
نوامبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه اردوی درسی روز جمعه

نوامبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیش آزمون جامع-آنلاین

نوامبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی زیارتی – سیاحتی قم-کاشان

نوامبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع)

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ مدارس برتر

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره7

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره6

نوامبر 4, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور بازی ها انجام شده در لیگ13 آبان

نوامبر 4, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی سفره نذری در دهه آخر صفر

اکتبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌13 آبان روز استکبار ستیزی

اکتبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت برای دهه آخر صفر

اکتبر 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان

اکتبر 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین تأتر پنجشنبه ها

اکتبر 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی استگاه صلواتی ویژه شهادت امام حسن(ع)

اکتبر 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

اکتبر 24, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی نماز جماعت در نمازخانه مدرسه

اکتبر 24, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی

اکتبر 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی پینگ پنگ درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

اکتبر 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی فوتبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

اکتبر 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی والیبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

اکتبر 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی مراسم عزاداری و ذکر مصیبت

اکتبر 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌سخنرانی درمورد خصوصیات امام حسین(ع)

اکتبر 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی ایستگاه صلواتی در آستانه اربعین حسینی

اکتبر 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

اکتبر 16, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ زبان ترمیک

اکتبر 15, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

اکتبر 13, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌دست سازه های دانش آموزی

اکتبر 12, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزشی نوین به سبک سلام صادقیه

اکتبر 12, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های پنجشنبه

اکتبر 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های کارو فناوری

اکتبر 9, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری پرشور نماز جماعت

اکتبر 8, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه هفتم دبیرستان سلام صادقیه

اکتبر 7, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

اکتبر 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌استعداد یابی دانش آموزان

اکتبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمایش برد راکت های آبی دانش آموزان

اکتبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

اکتبر 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌توزیع ملزومات کلاس های فرهنگی و هنری

اکتبر 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

اکتبر 2, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه نهم دبیرستان سلام صادقیه

اکتبر 2, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن دوم

اکتبر 1, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌زنگ پژوهش در دبیرستان سلام صادقیه

سپتامبر 30, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن اول

سپتامبر 30, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان دبیرستان سلام صادقیه

سپتامبر 29, 2019/توسط مهدی دانشفر

حال و هوای دانش آموزان در روز اول مهرماه

سپتامبر 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

سپتامبر 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در دبیرستان سلام صادقیه

سپتامبر 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

استقبال از دانش آموزان در روز اول مهر ماه

سپتامبر 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسين(ع)

سپتامبر 4, 2019/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هفتم

آگوست 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هشتم

آگوست 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه نهم

آگوست 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

اطلاعیه تعطیلی مدرسه

آگوست 25, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره5

آگوست 20, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره4

آگوست 19, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره2

آگوست 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره3

آگوست 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

اردوی ویژه اوپارک

آگوست 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

آزمون جامع تابستانه دبیرستان سلام صادقیه

آگوست 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره1

آگوست 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

آگوست 8, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت اول)

آگوست 7, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت دوم)

آگوست 7, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌ثبت نام و سایزگیری لباس فرم دانش آموزان

جولای 31, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی پینتبال و لیزر تک پایه هفتم

جولای 31, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌بازدید ار کارخانه بستنی میهن پایه هشتم و نهم

جولای 31, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

جولای 24, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مسابقات فوتبال – لیگ تابستانی

جولای 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تهران گردی پایه هفتم

جولای 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

جولای 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی پارک جنگلی چیتگر – پایه هفتم

جولای 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌راه اندازی کانل مدرسه در پیام رسان بله

جولای 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌دوشنبه های پژوهشی

جولای 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات مورد نیاز زبان انگلیسی

جولای 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های زبان ترمیک پایگاه تابستانی سلام صادقیه

جولای 17, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی سلام صادقیه

جولای 16, 2019/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی اردو های داغ تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

جولای 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد حضرت موسی الرضا(ع)به سبک سلام صادقیه

جولای 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز پژوهشی در دبیرستان سلام صادقیه

جولای 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

اردوی مجتمع تفریحی ارم سبز دبیرستان سلام صادقیه

جولای 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌یکشنبه های خیس سلام صادقیه

جولای 11, 2019/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

جولای 7, 2019/توسط مهدی دانشفر

هفته اول مدرسه فوتبال صادقیه

جولای 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

آغاز اردوهای پر از نشاط پایگاه تابستانی سلام صادقیه با اردوی شناخت هفتمی ها

جولای 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

جشن بندگی

می 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : بازنویسی حکایت

 بازنویسی حکایت : نیک است؛ اما می‌ترسم این ذکر به سجود بیانجامد
نگارن…
آوریل 14, 2019/توسط مهدی دانشفر

شعر : مولای آفتاب ( شهادت امام هادی (ع))

مارس 10, 2019/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت زهرا(س)

مارس 6, 2019/توسط مهدی دانشفر

بزرگداشت دهه مبارکه فجر

مارس 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

اردوی یک روزه : پایه هفتم / اردوگاه شهید چمران / اسفند ماه 97

مارس 4, 2019/توسط مهدی دانشفر

انشاء : توصیف بهار

مارس 4, 2019/توسط مهدی دانشفر

معرفی کتاب : کشتی پهلو گرفته

مارس 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح حضرت زهرا (س)

فوریه 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

انشاء:بازنویسی ضرب المثل

فوریه 23, 2019/توسط مهدی دانشفر

شعر : مادر مردها

فوریه 19, 2019/توسط مهدی دانشفر

مسابقات پروژه های پژوهشی سلام کاپ

فوریه 18, 2019/توسط مهدی دانشفر

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر مبارک باد

فوریه 2, 2019/توسط مهدی دانشفر

نتایج درخشان دانش آموزان مدرسه سلام صادقیه در مسابقات علمی بردار

ژانویه 26, 2019/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : اتوبوس

ژانویه 21, 2019/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : داروخانه

ژانویه 21, 2019/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : زندگی

ژانویه 21, 2019/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : « میم نون »

ژانویه 19, 2019/توسط مهدی دانشفر

فردوسی

ژانویه 19, 2019/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی شهر زیبای اصفهان ( پایه هشتم ) دی ماه 97

ژانویه 14, 2019/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی یزد ( پایه نهم ) دی ماه 97

ژانویه 13, 2019/توسط مهدی دانشفر

سال میلادی

دسامبر 31, 2018/توسط مهدی دانشفر

کلاس های پژوهش و استعدادیابی دانش آموزان

دسامبر 23, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی ورزشی-تفریحی شهریار

دسامبر 23, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس (پایه هفتم)

دسامبر 23, 2018/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : دو روز آخر سال

دسامبر 17, 2018/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح امام حسن عسگری (ع)

دسامبر 17, 2018/توسط مهدی دانشفر

افتخار آفرینی تیم پژوهش مدرسه در مسابقات ربوکاپ آسیا-اقیانوسیه 2018

دسامبر 17, 2018/توسط مهدی دانشفر

فصل زیبای بهار

دسامبر 12, 2018/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

دسامبر 1, 2018/توسط مهدی دانشفر

قطره بارانم که از ابری چکیده ام…

نوامبر 27, 2018/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)

نوامبر 24, 2018/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز 13 آبان

نوامبر 9, 2018/توسط مهدی دانشفر

مراسم عزاداری شب های آخر ماه صفر

نوامبر 9, 2018/توسط مهدی دانشفر

در تابستان 97 چه گذشت؟

گزارش تصویری از پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه - تابستان 97
اکتبر 14, 2018/توسط مهدی دانشفر

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-98

گزارش تصویری اولین جلسه شورای اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-98 …
اکتبر 9, 2018/توسط مهدی دانشفر

جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 97-98

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول سلام صادقیه با حضور کادر اجرا…
آگوست 25, 2018/توسط مهدی دانشفر

گزارش تصویری پایگاه تابستانی 97

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه از 17 تیرماه به …
جولای 16, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان

آوریل 30, 2018/توسط مهدی دانشفر

جشنواره ورزشی سلام کاپ

آوریل 22, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری ایستگاه صلواتی در ایاد شعبانیه

آوریل 22, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دور همی مشکات

آوریل 22, 2018/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ ایاد شعبانیه

آوریل 22, 2018/توسط مهدی دانشفر

آموزش چاپ دستی لیولئوم

آوریل 22, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری یادواره شهدا

مارس 18, 2018/توسط مهدی دانشفر

اختتامیه کارسوق زبان انگلیسی

مارس 18, 2018/توسط مهدی دانشفر

مسابقات سلام کاپ

مارس 18, 2018/توسط مهدی دانشفر

سومین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام (افتتاحیه)

مارس 18, 2018/توسط مهدی دانشفر

برپایی بازارچه خیره کسب و کار

مارس 15, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)

مارس 7, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی تشویقی اردوگاه عصر انقلاب

مارس 5, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جلسات دانش افزایی اولیا

مارس 5, 2018/توسط مهدی دانشفر

جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

فوریه 17, 2018/توسط مهدی دانشفر

کارسوق زبان انگلیسی

فوریه 17, 2018/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

فوریه 10, 2018/توسط مهدی دانشفر

آغاز برگزاری جلسات آشنایی با مدرسه

فوریه 10, 2018/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه دهه مبارک فجر

فوریه 3, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اردوهای انقلاب

فوریه 3, 2018/توسط مهدی دانشفر

قوی ترین مردان سلامی

فوریه 3, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دومین اردوی پدر و پسر

ژانویه 27, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر

ژانویه 25, 2018/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ بندگی

ژانویه 24, 2018/توسط مهدی دانشفر

مسابقه جذاب والیبال معلمین و دانش آموزان

ژانویه 16, 2018/توسط مهدی دانشفر

صبحگاهی جذاب و پر نشاط

ژانویه 16, 2018/توسط مهدی دانشفر

سلام لیگا

ژانویه 16, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوهای عصر مانی

ژانویه 15, 2018/توسط مهدی دانشفر

مجمع عمومی دبیران دبیرستان سلام صادقیه

ژانویه 4, 2018/توسط مهدی دانشفر

ایستگاه هنر و خلاقیت

ژانویه 4, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر(جمعه بازی)

ژانویه 3, 2018/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز13آبان و روز دانش آموز

ژانویه 3, 2018/توسط مهدی دانشفر

اردوی به یادماندنی مشهد ویژه پایه هفتم(قسمت اول)

نوامبر 21, 2017/توسط مهدی دانشفر

مسابقه اقتصادی هندسه (ماه ) ویژه پایه هفتم

آوریل 25, 2016/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت امام علی علیه السلام

آوریل 25, 2016/توسط مهدی دانشفر

فینال مسابقات زیست و زمین شناسی پایه هفتم

مارس 10, 2016/توسط مهدی دانشفر

اردوی بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب- جایزه نفرات برتر آزمون جامع2

فوریه 16, 2016/توسط مهدی دانشفر

جشن سلول خوران درس زیست و زمین شناسی

ژانویه 22, 2016/توسط مهدی دانشفر

اردوی مشهد مقدس ویژه پایه هفتم

نوامبر 1, 2015/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی ساحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت اول

می 31, 2015/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی سیاحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت دوم

می 31, 2015/توسط مهدی دانشفر

اردوی تفریحی کردان کرج

می 23, 2015/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن ولادت امیر المومنین حضرت علی (ع)

می 20, 2015/توسط مهدی دانشفر

مسابقه بله یا خیر زیست و زمین شناسی

می 20, 2015/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ بندگی (ویژه پایه هشتم)

می 10, 2015/توسط مهدی دانشفر

آزمون های بین المللی ریاضیات(کانگرو)

مارس 30, 2015/توسط مهدی دانشفر

آموزش ساخت شیطونک توسط دانش آموزان

مارس 1, 2015/توسط مهدی دانشفر