بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره 4

برندگان مسابقات وسطی                                                   خداحافظی پایه هفتم

یک پای فینال مشخص شد                                                  جدال سنگین هشتم و نهم