پست مربوط به عربی هفتم حل تمارین درس ششم و هفتم در کانال قرار گرفته است

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید

عربی هفتم قسمت اول حل تمارین درس ششم

https://t.me/salam_sadeghie_7/532

عربی هفتم قسمت دوم حل تمارین درس هفتم

https://t.me/salam_sadeghie_7/533