برگزاری مسابقات توپ و طناب و تیر اندازی از سری مسابقات جشنواره فجر