✳️مسابقه شماره دو کتاب خوانی

🔶 دانش آموزان عزیز می توانند با مطالعه صفحات ۱ تا ۴۹ کتاب زیر، در دومین مسابقه کتابخوانی ویژه “روز کتابخوانی” شرکت نمایند.

📅 زمان برگزاری مسابقه: روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فایل كتاب‌خواني