جشن بزرگ بندگی(ویژه پایه هشتم)

چه جشن باشکوهی برامون تدارک دیده بودند، وارد سالن که شدیم #حاملان_قرآن که از همکلاسی های خودمون بودند با احترام فراوان قرآن را تا جایگاه مشایعت کردند و جناب آقای علوی با صوت زیبا شروع به قرائت قرآن نمودند.
چه دلچسب بود آیات این کتاب_الهی، بعداز قرآن، مجری شروع به خواندن شعر و دکلمه کرد و حاج آقا ابوالقاسمی درمورد نماز و احکام تکلیف با دانش آموزان و پدارنشان صحبت کرد.
راستی یادم رفت یه کلیپ زیبا به اسم سلامیشو هم که توسط آقای ادب تهیه شده بود که پخش شد.
خلاصه شب عالی و زیبایی بود برنامه های زیادی رو برامون تدارک دیده بودند و همه اینها با تلاش واحد فرهنگی مدرسمون طراحی و اجرا شده بود.
تو جشن بندگی یه مسابقه ویژه پدرا داشتیم، بعد یه سرود دسته جمعی، کیک جشن توسط  همکلاسی هام و مدیریت مجموعه جناب آقای شکوفی برش خورد و تصاویر یادبود و هدایایی که برای همه دانش آموزان تدارک دیده شده بود رو بهمون اهدا کردند.