دست سازه های دانش آموزی در کلاس های کاروفناوری دبیرستان سلام صادقیه

این دست سازه ها با راهنمایی دبیر محترم کاروفناوری توسط دانش آموزان ساخته شده اند.

دبیر با آموزش نحوه طراحی، پیاده سازی طرح، برش و چسباندن در کلاس کارو فناوری اشتیاق دانش آموزان برای ساخت این دست سازه ها را  بالاتر می برد.

دانش آموزان در این کلاس با خلاقیت بالا و تمرکز اقدام به ساخت این دست سازه ها نمودند.