استقبال از دانش آموزان در روز اول مدرسه با شروع سال تحصیلی جدید

امروز حال و هوایی دیگر داشت دانش آموزان آمده بودند تا یک بار دیگر با کار و تلاش همت خود را برای فراگیری و یادگیری، آموزش‌های لازم و مهارت زندگی شروع کنند.

دانش آموزان  در بدو ورود با استقبال گرم معاونت اجرایی مدرسه جناب  آقای میری و مسئولین مدرسه وارد مدرسه شدند و با توجه به برنامه ریزی های از قبل انجام شده وادر نمازخانه مدرسه  شدند.