کلاس های آموزشی ریاضی – علوم – عربی

کلاس های آموزشی دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول در روز های یکشنبه ، دوشنبه برگزار میگردد و دانش آموزان با هدف دوره مطالب آموزشی سالهای قبل و فراگیری مطالب سال تحصیلی پیش رو در سر کلاس های درس آماده میگردند.