برنامه استخر دانش آموزان سلام صادقیه در استخر مجموعه ورزشی شهدای غواص

برنامه ورزشی استخر برای دانش آموزان در دبیرستان سلام صادقه در استخر مجموعه ورزشی شهدای غواص که با حضور حداکثری دانش آموزان برگزار گردید