کادر آموزشی دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

(به ترتیب حروف الفبا)

احمد اسدیان

دبیرهندسه پایه هشتم و نهم

علی اکبر اسکندری

دبیر حساب پایه نهم

سید مهدی اطیابی

دبیرعربی پایه هشتم و نهم

رضا اکبری

دبیربرنامه نویسی پایه هفتم و رباتیک پایه هشتم

هوتن باستی

دبیرحساب پایه هشتم

حسن باطنی

دبیر المپباد هفتم – دبیر تست ریاضی هشتم و نهم

محسن بيات

دبير فيزيك شيمي هشتم و نهم

مهدی دانشفر

مسئول انفورماتيك – دبير رايانه هفتم و نهم

مهران پورغلامي

دبير زبان ترميك هفتم و هشتم و نهم

محمدحسین توسلی

زيست زمين هفتم و هشتم و نهم

محمد جاپلقی

دبير زبان ترميك هفتم و هشتم و نهم

صادق جمالی

مديرگروه زبان ترميك

سجاد حسنوی

دبير حساب هفتم

سعید شنی

دبير پيام های آسمان هفتم و هشتم و نهم

محمد حسین رحیمی

دبیر حل تمرین نهم

حسين رضائيان

دبير فارسي هفتم و هشتم – املاء هفتم و هشتم و نهم – انشاء هفتم و نهم

علی رضاقلی

دبير كاروفناوری هفتم و هشتم و نهم

مرتضی اعظمی

دبیر کمیکار هفتم و هشتم و نهم

جواد سليمی دانا

دبير مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم

محمد عادلی

دبير آموزش قرآن هفتم و هشتم و نهم

محمد علیان

معاونت آموزشی- دبير تفکر و مشاوره هفتم و هشتم

علی فروغی

دبير فارسی نهم – دبير انشاء هشتم

سهيل كيارستمی

دبير زبان ترميك هفتم و هشتم و نهم

سجاد لطفی

دبير نانوفناوری هفتم و هشتم و نهم

ابوالفضل مصطفوی

دبير عربی هفتم

محمدرضا مهرعلی

دبير زبان ترميك هفتم و هشتم و نهم

سيد محمدجعفر ميرمحمدی

مسئول پايه هشتم – دبير حل تمرين هفتم و هشتم

سيد محمد ميری

معاونت اجرایی و دبیر آمادگی دفاعی نهم

احمد نظری

دبير فرهنگ و هنر هفتم و هشتم و نهم

سيدحميدرضا هاشمی

دبير ورزش هفتم و هشتم و نهم

كامران يحيایی

دبير هندسه هفتم

محسن يوسفی

مسئول پايه هفتم و دبير فيزيك شيمی هفتم