کادر آموزشی دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

(به ترتیب حروف الفبا)

احمد اسدیان

دبیرهندسه پایه هشتم و نهم

علی اکبر اسکندری

دبیر حساب پایه نهم

سید مهدی اطیابی

دبیرعربی پایه هشتم و نهم

رضا اکبری

دبیربرنامه نویسی پایه هفتم و رباتیک پایه هشتم

هوتن باستی

دبیرحساب پایه هشتم

حسن باطنی

دبیر المپباد هفتم – دبیر تست ریاضی هشتم و نهم

محسن بیات

دبیر فیزیک شیمی هشتم و نهم

مهدی دانشفر

مسئول انفورماتیک – دبیر رایانه هفتم و نهم

مهران پورغلامی

دبیر زبان ترمیک هفتم و هشتم و نهم

محمدحسین توسلی

زیست زمین هفتم و هشتم و نهم

محمد جاپلقی

دبیر زبان ترمیک هفتم و هشتم و نهم

صادق جمالی

مدیرگروه زبان ترمیک

سجاد حسنوی

دبیر حساب هفتم

سعید شنی

دبیر پیام های آسمان هفتم و هشتم و نهم

محمد حسین رحیمی

دبیر حل تمرین نهم

حسین رضائیان

دبیر فارسی هفتم و هشتم – املاء هفتم و هشتم و نهم – انشاء هفتم و نهم

علی رضاقلی

دبیر کاروفناوری هفتم و هشتم و نهم

مرتضی اعظمی

دبیر کمیکار هفتم و هشتم و نهم

جواد سلیمی دانا

دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم

محمد عادلی

دبیر آموزش قرآن هفتم و هشتم و نهم

محمد علیان

معاونت آموزشی- دبیر تفکر و مشاوره هفتم و هشتم

علی فروغی

دبیر فارسی نهم – دبیر انشاء هشتم

سهیل کیارستمی

دبیر زبان ترمیک هفتم و هشتم و نهم

سجاد لطفی

دبیر نانوفناوری هفتم و هشتم و نهم

ابوالفضل مصطفوی

دبیر عربی هفتم

محمدرضا مهرعلی

دبیر زبان ترمیک هفتم و هشتم و نهم

سید محمدجعفر میرمحمدی

مسئول پایه هشتم – دبیر حل تمرین هفتم و هشتم

سید محمد میری

معاونت اجرایی و دبیر آمادگی دفاعی نهم

احمد نظری

دبیر فرهنگ و هنر هفتم و هشتم و نهم

سیدحمیدرضا هاشمی

دبیر ورزش هفتم و هشتم و نهم

کامران یحیایی

دبیر هندسه هفتم

محسن یوسفی

مسئول پایه هفتم و دبیر فیزیک شیمی هفتم