آغاز بازی های مقدماتی و نیمه مقدماتی جشنواره ورزشی فجر

این مسابقات در سه روز متوالی و به مدت یکساعت در دبیرستان سلام صادقیه دوره اول برگزار میگردد.

این مسابقات در رشته های مختلف

کانتر

قویترین مردان سلام صادقی

روپایی

مارپله

تیر اندازی

توپ و طناب

و…

برگزار میگردد.