مراسم افتتاحیه سال تحصلی جدید در نمازخانه دبیرستان سلام صادقیه

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید در نمازخانه دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول به همت واحد فرهنگی مدرسه برگزار گردید.

در این مراسم مدیریت محترم مدرسه جناب آقای رمضانی در خصوص سال تحصیلی پیش رو ، هفته دفاع مقدس و ماه محرم برای دانش آموزان صحبت نمودند.