ویدیو: آزمایش زاج تشکیل بلور

آشپزی با علوم ️در آزمایشگاه سلام صادقیه با ما همراه باشید. ️
#آموزش
#آزمایشگاه
#چگالی
#ساخت_بلور
#فشار #زندگی_به_رنگ_سلام
#مدرسه_ای_برای_زندگی ️

ویدیو: آموزش حرکات ورزشی (قسمت سوم)

آموزش حرکات ورزشی (قسمت سوم)
#پادصاد
#هفتمی_ها
#سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی
️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: آشپزی با علوم

ااا

آشپزی با علوم

️در آزمایشگاه سلام صادقیه با ما همراه باشید.

️خبرهای خوبی در راه است…

#آموزش
#آزمایشگاه
#چگالی
#ساخت_بلور
#فشار
#زندگی_به_رنگ_سلام
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: حدیث هفته

حرام رشد نمی کند و اگر هم رشد کند، برکت(خیر) ندارد.
#حدیث_هفته
#سخنان_بزرگان
#حدیث_هفته
#دبیرستان_سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: صحبت های جناب آقای حدادی پیرامون بخش جدید ماهرشو

ویدیو: فیزیک و شیمی هفتم (قسمت دوم)

ویدیو: آموزش نرم افزار های استاپ موشن

ویدیو: اردوی یک روزه پایه هفتم – اردوگاه شهید چمران