مدیریت دبستان – آقای هومن نیک پور

 تحصیلات :

فارغ التحصیل دبیرستان مفید

کارشناسی مهندسی آبیاری و آبادانی – دانشگاه تهران

کارشناسی  ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه علامه طباطبایی