آشپزی :

پای کیک شکلاتی :

سرآشپزای کوچک مشتاقانه منتظر درست کردن یک شیرینی خوشمزه بودند.
این بار خود بچه ها مواد اولیه و اسم شیرینی را یادداشت کردند .
و با توجه به مقدارها ، اول وزن روی مواد را می خواندند و بعد به ظرف اضافه میکردند.
و ترکیبات را باهم مخلوط کردن و داخل ظرف کاپ کیک ریختند و روی آن را با دنت تزئین کردند و داخل یخچال قرار دادند.

و حتی در آخر به خواسته ی خودشون ظرف های کثیف را شستند .
و در زنگ های بعد آن را میل کردند .