اردوی موزه پول :امروز با دانش آموزان پایه دوم به موزه پول رفتیم بچه ها با شور و اشتیاق به صحبت های کارشناس موزه گوش میدادند ایشان در مورد مبادله کالابه کالا و روند پیشرفت پول امروزی و چگونگی پول های گذشته توضیح کاملی دادند وبچه ها به تماشای انواع پول ها در زمان های مختلف پرداختند.