.:صفحه اختصاصی مدیریت دبیرستان سلام صادقیه:.

دبیرستان سلام صادقیه ، موسسه ای غیردولتی است که برای کمک به نهاد آموزش و پرورش، وظیفه ی تعلیم و تربیت دانش آموزان تمام دوره های آموزش عمومی را بر عهده دارد. این موسسه ی دانش بنیان با تربیت و به کارگیری سرمایه های انسانی کارآمد و تکیه بر روش های نوین یادگیری در پرورش روحیه ی پرسش گری، پژوهش و خلاقیت؛ به تربیت انسان هایی با باورهای معنوی، اخلاقی، فرهنگی و توانمند در ایفای نقش های فردی و اجتماعی، کمک می نماید.

دکتر سید محمد رضا توحیدی

دکتر سید محمد رضا توحیدی

مدیریت دبیرستان سلام صادقیه

لیسانس مدیریت
فوق لیسانس علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی -
دکترای علوم تربیتی - مدیریت آموزشی -

بخشی از سوابق مدیریت دبیرستان سلام صادقیه


مدیر مجتمع سلام صادقیه ( دبیرستان دوره دوم ، دبیرستان دوره اول و دبستان )

مشاور مدیر در دبیرستان شیراز

مدیر داخلی و سرپرست دبیرستان شیراز

معاون آموزشی دبیرستان صادقیه و شیراز ۲


دبیر و مدرس در مدارس سلام و شیراز و فرهنگسرای انقلاب


طراحی و الگوریتم نویسی نرم افزار های آموزشی

جناب آقای توحیدی مدیریت دبیرستان سلام صادقیه

تعدادی از کارگاههای برگزار شده

 • تئوری انتخاب در مدرسه

 • مدرسه کیفی و استاندارهای آن

 • زبان گفتگو در مدرسه

 • بودجه ریزی و برنامه ریزی در مدرسه

 • ساختار سازمانی مدرسه

 • طراحی سند استراتژیک برای مدرسه

 • مدیریت یا رهبری آموزشی (مدیریت راهبرانه)

 • درک تفاوتهای شخصیتی کارکنان و نحوه تعامل

 • روش های نوین تدریس

 • از ناتوانی تا توانایی در برقراری ارتباط

 • آینده پژوهی مدارس ۲۰ سال بعد جهان و ایران

 • از رفتارگرایی تا مغزمحوری

 • آموزش طرح درس نویسی و سناریوی کلاسی

 • طراحی آموزش کلاس درس

 • درس پژوهی و کارکردهای آن در مدرسه

 • تکنولوژی آموزشی و ترکیب آن با تدریس

 • نحوه آموزش کسب و کار در مدارس

 • کارگاه تبیین سند تحول آموزش و پرورش در مدرسه

 • ارتباط بدون خشونت در مدارس (NVC)

 • آموزش فرهنگ مثبت اندیشی در مدارس

 • کارگاه تبیین سند برنامه ملی درسی

سخنان جناب آقای توحیدی مدیریت دبیرستان سلام صادقیه در رابطه با کسب مهارت و دپارتمان کسب و کار

بخشی از ویژگی های یک مدیر دبیرستان

الف – مهارت های مدیریتی

۱-   تجزیه و تحلیل مسائل:

مدیر باید بتواند به جستجوی اطلاعات برای هدف معین بپردازد و از آن اطلاعات برای حل مسئله و تصمیم گیری استفاده کند.

۲-   قضاوت:

یک مدیر آموزشی خوب کسی است که بتواند نیازهای آموزشی جامعه و مدرسه را مشخص کرده و با رعایت اولویت ها، به تصمیم گیری درباره ی حل و تأمین آن نیازها بپردازد.

۳-   توانایی سازمانی:

مدیر آموزشی کسی است که بتواند از زمان و نیروها به طور بهینه و صرفه جویانه در حل مشکلات و تأمین درخواست ها یا نیازها استفاده کند.

۴-   مصمم بودن:

درک درست و به موقع زمان تصمیم گیری یکی از ویژگی های مهم رهبری آموزشی است.

ب – مهارت های بین فردی

۵-  رهبری:

توانایی در درگیر کردن و مشارکت دادن سایرین در حل مشکلات و مسائل سازمان و تشخیص این که چه زمانی گروه نیاز به هدایت دارد و تعأمل مؤثر با گروه برای راهنمایی آن ها در انجام و تکمیل کارها از ویژگی های رهبر آموزشی است.

۶-  حساسیت:

یک مدیر آموزشی موفق نسبت به نیازها، خواسته ها و مشکلات شخصی اعضای سازمان حساسیت دارد. او می تواند تعارضات را حل کند و با افرادی که زمینه ها و سوابق متفاوتی دارند رفتار و برخوردی مناسب داشته باشد.

۷-  تحمّل فشار:

توانایی کار کردن در شرایط تحت فشار و در زمانی که مخالفین در حال فعالیت هستند و همچنین توانایی فکر کردن در زمان وقوع مشکلات از ویژگی های مدیر آموزشی خوب می باشد.

ج- ارتباط:

۸-  ارتباط شفاهی:

مدیر آموزشی موفق کسی است که بتواند درباره ی ایده ها و وقایع سخنرانی روشنی داشته باشد.

۹-  ارتباط کتبی:

مدیر آموزشی باید بتواند ایده ها و افکار خود را کتباً به روشنی و به روش درست با مخاطبین مختلف مانند دانش آموزان، معلمان، و اولیاء و دیگران در میان بگذارد.

د- سایر جنبه های مهارتی

۱۰-   علائق مختلف:

یک مدیر آموزشی خوب باید توان مشارکت و مباحثه در موضوعات آموزشی، سیاسی اقتصادی، وقایع جاری و غیره را از خود نشان دهد.

۱۱- انگیزه ی شخصی:

یک مدیر آموزشی موفق کسی است که در تمام فعالیت هایش نوعی نیاز به کسب موفقیت وجود داشته باشد.

۱۲-ارزش های آموزشی:

داشتن فلسفه ی آموزش و پرورش کاملاً مستدل و روشن و توان پذیرش ایده های جدید و تغییرات از ویژگی های مدیران آموزشی خوب است.

مدیریت دبیرستان سلام صادقیه 2