کادر آموزشی دبیرستان سلام صادقیه

دبیرستان سلام صادقیه ، موسسه ای غیردولتی است که برای کمک به نهاد آموزش و پرورش، وظیفه ی تعلیم و تربیت دانش آموزان تمام دوره های آموزش عمومی را بر عهده دارد. این موسسه ی دانش بنیان با تربیت و به کارگیری سرمایه های انسانی کارآمد و تکیه بر روش های نوین یادگیری در پرورش روحیه ی پرسش گری، پژوهش و خلاقیت؛ به تربیت انسان هایی با باورهای معنوی، اخلاقی، فرهنگی و توانمند در ایفای نقش های فردی و اجتماعی، کمک می نماید.

دلسوز ، مهربان ، با انگیزه ، خستگی ناپذیر

دلسوز ، مهربان ، با انگیزه ، خستگی ناپذیر

کادر آموزشی دبیرستان سلام صادقیه