تصویر پس زمینه رتبه های برترباشگاه تک رقمی های دبیرستان سلام صادقیه
بک گراند برترین دانش آموزان کنکور سراسری دبیرستان سلام صادقیه27 رتبه دو رقمی در کنکورهای سراسریباشگاه دو رقمی های دبیرستان سلام صادقیهرتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 88-87رتبه دو رقمی های کنکور سال تحصیلی 89-88رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 90-89اسامی دانش آموزان با رتبه دو رقمی های سال تحصیلی 91-90رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 92-91رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 94-93رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 95-94رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 96-95رتبه های دو رقمی کنکور سال تحصیلی 97-96

::. آمار رتبه های کنکورهای سراسری .::

5

رتبه تک رقمی

27

رتبه دو رقمی

169

رتبه سه رقمی

100%

قبولی در کنکور