آخرین مطالب پایه دهم

دبیرستان سلام صادقیه

پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه با کادری مجرب و متعهد در راستای یافتن استعداد علمی دانش آموزان و همچنین هدایت و مشاوره تحصیلی گامهای بسیاری برداشته است.

در این بخش می توانید آخرین اخبار و مطالب پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه را مشاهده نمایید.