اخبار پایه دوازدهم

دبیرستان سلام صادقیه

پایه دوازدهم دبیرستان سلام صادقیه با داشتن کادری مجرب و پرتلاش با تمام وجود در خدمت دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه در پایه دوازدهم می باشد. تمامی کادر دبیرستان سلام صادقیه با توجه بیشتری به این پایه نگاه دارند و برای موفقیت دانش آموزان کمک بسزایی می کنند.

در این بخش می توانید تمامی اخبار پایه دوازدهم را مشاهده نمایید.