اخبار مربوط به دپارتمان روانشناسی

دبیرستان سلام صادقیه

دپارتمان روانشناسی دبیرستان سلام صادقیه با دانش روانشناختی روز دنیا و با بهره بردن از اساتید به روز و مجرب در این حوزه اقدام به برگزاری کارگاههای مختلف اعم از کنترل خشم و تئوری انتخاب و …. نموده است. دپارتمان روانشناسی دبیرستان سلام صادقیه با توجه به معضلات روز دنیا و همچنین کشور در صدد است تا بتواند گامی در راستای ارتقای سلامت فکری و روحی دانش آموزان بر دارد.