آغاز نام نویسی مسابقات کانتر

آغاز ثبت نام مسابقات کانتر دبیرستان سلام صادقیه

در این مسابقات تیم ها در گروه های پنج نفر باید شرکت کنند.

توجه ، لطفا اسامی نفرات تیم خود را به مسئول پایه خود تحویل دهید. 

نکته : انتخاب هم تیمی درون پایه ای بلامانع است .

ثبت نام مسابقات کانتر دبیرستان سلام صادقیه

ثبت نام مسابقات کانتر

ثبت نام مسابقات کانتر لطفا جهت ثبت نام در مسابقات اسامی تیم خود را در گروه های پنج نفره وارد نمایید . یک سر گروه و چهار نفر اعضای تیم
  • لطفا اسامی اعضای تیم را با کاراکتر - از هم جدا کنید.