پوستر مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام

ثبت نام مسابقات اسوه حسنه

ثبت نام مسابقات اسوه حسنه این مسابقات بین مجموعه مدارس سلام در رشته های مختلف و با توجه به شیوع ویروس کرونا بصورت مسابقات کتبی ، مسابقات ارسالی و مسابقات آنلاین برگزار می گردد . دانش آموزان می توانند در هر چند رشته که میخواهند ثبت نام کرده و در مسابقات شرکت کنند.