جناب آقای حسین بنای شاهانی

رییس انجمن

اولیا محترم دانش آموز علی بنای شاهانی پايه هشتم

کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت تحول

جناب آقای فرهود صداقتی نیا

عضوانجمن

اولیا محترم دانش آموز آریا صداقتی نیا پايه هشتم

دکترای مدیریت مالی (گرایش مهندسی مالی)

جناب آقای حسن باطنی

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز مهدی باطنی پایه هشتم

کارشناسی مکانیک

سرکار خانم شراره خوشحال

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز بردیا سلطانی پايه نهم

دکترای ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد روانشناسی

سرکار خانم لیلا مقدم

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز اشکان روشنگر پایه نهم

کارشناس روانشناسی