فیلم های آموزشی

فیلم های درس جبر دانش آموزان پایه هفتم

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان ۹۹-(قسمت سوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان ۹۹-(قسمت چهارم)