این قسمت :واکنش پذیری عناصر جدول تناوبی با آب

✳️در آزمایشگاه سلام صادقیه با ما همراه باشید.