وقتی بچه های برنامه نویسمون، برنامه رژیم غذایی می‌نویسن!

توجه شما رو به خط پایانی برنامه یعنی “راحت باش” جلب می‌کنم!😁