📒📘📕📗ضمن عرض سلام و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه خانواده های محترم

جهت شرکت در انتخاب واحد کلاس های ورزشی می توانیدبا توجه به موارد ذیل ثبت نام نمایید:
⏰مهلت ثبت نام :
ساعت 22 روز جمعه 19 دیماه
📍تذکر:

رشته ورزشی انتخاب شده در نوبت دوم باید متفاوت با رشته نوبت اول باشد.

دانش آموزانی که در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام ننمایند مدرسه با صلاحدید خود دانش آموزان را در یکی از سه رشته مذکور ثبت نام خواهد کرد