🦾🦾کلاس رباتیک

یکی از تازه وارد های ماهرشو !

پیشرفت بچه ها تو این مدت کوتاه واقعا قابل تحسینه.

بهتون افتخار می‌کنیم 👏🏼