::.. کادر اداری دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول ..::

معاونت آموزشی

محمد علیان

کارشناسی ارشد MBA
معاون آموزشی مدرسه غیر دولتی مصباح منطقه دو
کارشناس پایه اول دبیرستان سلام صادقیه
مسئول پایه اول دبیرستان سلام همت
مسئول پایه دوم دبیرستان سلام همت
مشاور کل آموزش موسسه علوی
مسئول پایه هفتم دبیرستان دوره اول سلام همت
مسئول پایه هشتم دبیرستان دوره اول سلام همت
معاون آموزش دبیرستان دوره دوم سلام صادقیه
معاون آموزش دبیرستان دوره اول سلام صادقیه

معاونت اجرایی

سعید گروسی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

سابقه فعالیت در مدارس برتر تهران

مسئول پایه هشتم ونهم

احمد اسدیان

کارشناسی صنایع
از سال 86 تا 90 مشاور پیش دانشگاهی و مدرس دروس هندسه و ریاضیات در دبیرستان راه مبین
از سال 87 تا 90 مشاور مدیران در امور فرهنگی و آموزشی در مدارس شهر تهران
از سال 90 تا 91 مدرس حسابان و هندسه در آموزشگاه آموزشی کلام صادق
از سال 87 تا 97 مشاور پیش دانشگاهی در آموزشگاه های آموزشی شهر تهران
از سال 90 تا 91 مشاور پیش دانشگاهی آموزشگاه آموزشی کلام صادق
از سال 93 تا 94 مشاور فرهنگی مدیریت موسسه فرهنگی تربیت-مدرسه
از سال 90 تا 97 مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان امام صادق علیه السلام

مسئول پایه هفتم

سیدجعفر میرمحمدی

11 سال سابقه همکاری با مدارس سلام، راه مبین و … در حوزه های تدریس و ستادی
تدریس فیزیک شیمی، حل تمرین ریاضیات، معلم راهنما و مسئول پایه، مدیر دروس و …

معاونت فرهنگی

سعید شنی

کارشناسی تغذیه
همچنین شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم تحقیقات

سوابق فرهنگی:
۱. مسئول فرهنگی در دبیرستان شهید همت
۲. دستیار آموزشی در دبیرستان شهید همت
۳. مسئول سایت در دبیرستان شهید همت

مسئول انفورماتیک و امور فنی

مهدی دانشفر

معاونت انضباطی- مهدی قرشی

کارشناس مدیریت صنعتی

سابقه فعالیت در مدارس برتر تهران

کارشناس آموزشی

علی رجیعی

کارشناس آموزشی

مجتبی دامیده

کارشناس آموزشی

احسان حصارشکن

مسئول فرهنگی – امیر حسین قابوسی

مسئول اداری و روابط عمومی

رضا مویدی

همکار خدمات

رضا دینی

همکار خدمات

محمد انجم روز