ویدیو: آزمایش زاج تشکیل بلور

آشپزی با علوم ️در آزمایشگاه سلام صادقیه با ما همراه باشید. ️
#آموزش
#آزمایشگاه
#چگالی
#ساخت_بلور
#فشار #زندگی_به_رنگ_سلام
#مدرسه_ای_برای_زندگی ️