ویدیو: آشپزی با علوم

ااا

آشپزی با علوم

️در آزمایشگاه سلام صادقیه با ما همراه باشید.

️خبرهای خوبی در راه است…

#آموزش
#آزمایشگاه
#چگالی
#ساخت_بلور
#فشار
#زندگی_به_رنگ_سلام
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie