ویدیو: اردوی یک روزه پایه هفتم – اردوگاه شهید چمران