اهداف فعالیت های کلاس بازی فکری

با توجه به نگاه مدرسه و کارشناسان آموزشی به بازی کودکان و تأثیر این امر در روند یادگیری دانش آموزان و نیز آموزش اصول زندگی در قالب بازی فکری و پرورش تفکر خلاق و تفکر انتقادی، کلاسی با این عنوان در مدرسه شکل گرفت.

زنگ بازی فکری زمینه ­ای را فراهم می­کند تا قدرت تحلیل و انتخاب در دانش ­آموز تقویت شود و آن­ها را در موقعیت­هایی قرار می­دهد که بتوانند مشکلات به­ وجود آمده را حل کنند و فرصتی است برای تعاملات اجتماعی.
بازی های درنظر گرفته شده در این دوره شامل موارد زیر است:

فام فام، جعبه فکر  ، تاق و ستون، رام و دیس، کاپوچین  ، منوپولی، هفت/هشت/نه، پاتک، میله متصل، واژه بازی، منوپولی، دالیز، اُتللو، جنگا، کوارتو، جینجرو، ابالون، بلاک آس و …