هنرهای نمایشی

هنرهای دیداری که حضور انسان در آن، از ارکان اصلی اثر است و فرد یا گروه به کمک بدن و فیزیکِ خود (به تنهایی یا به کمک ابزار و امکانات دیگر) اثری هنری خلق می کند.
چند نمونه از هنرهای نمایشی:
حرکات موزون (برای بیان یک معنا) و رقص های آیینی و سنتی / موسیقیِ زنده / اپرا / انواع شیوه های داستان گویی و نقالی / انواع تئاتر ( زنده یا عروسکی)، سینما / نمایش های سیرک، بندبازی و حرکات آکروباتیک، کار با حیوانات، معرکه گیری و نمایش های پهلوانی، شعبده بازی و تردستی و …

تئاتر
تئاتر (یا در اصطلاح عموم نمایش) زیر مجموعه ای از هنرهای نمایشی است که قطعاً ویژگی روایتگری دارد یعنی مفهوم و یا داستانی را از طریق نقش پذیریِ بازیگران، برای تماشاچی ها، اجرا، بازی و یا روایت می کند.
چند نمونه از انواع هنر تئاتر :
پانتومیم و تئاترهای زنده یا تلویزیونی با نقش پذیریِ بازیگر (و یا عروسک) بر مبنای داستان یا نمایشنامه / انواع نقالی و پرده خوانی / نمایشنامه خوانی و اجرای نمایش های رادیویی / نمایش های موزیکال، رقص های سنتی و مراسم آیینی به شرط آنکه روایتگر مفهوم و یا داستانی باشند.