سخنران جلسه: جناب آقای دکتر علمداری فوق تخصص غدد

موضوعات مطروحه در این جلسه عبارتند از:

–          میزان انرژی و کالری مورد نیاز بدن

–          نحوه مصرف مواد مغذی

–          وضعیت تغذیه خانواد

–          بیماری ها و ارتباط آن ها با تغذیه

–          میزان مصرف مواد غذایی در طول روز

–          گروه های غذایی

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر علمداری که همچون پدری دلسوز نگران تغذیه بچه ها بودند.