اهداف کارگاه های هنر در دبستان سلام صادقیه

نگاه مسئولین، مربیان و کارشناسان مدرسه به مقوله ی هنر اینگونه است که:

هنر و کلاس هنر بستری است برای بروز خلاقیت ها، ایده ها، استعدادها، احساسات و …

همچنین اهدافی چون دست ورزی، هماهنگی ذهن و دست و چشم، رشد ذهنی و فکری، افزایش مشارکت در کار گروهی، آشنایی و شناخت با انواع مواد و وسایل مرتبط در کارهای هنری در طرح درس ها پیگیری می شود.

دانش آموزان در پایه های مختلف نمونه کارهایی چون:

اریگامی، کلاژ، نقاشی، دوخت و دوز، ساخت و ساز، حجم سازی، کار با رنگ، پاستل، مداد شمعی، گواش و … که متناسب با مقطع سنی به صورت گروهی و فردی انجام می دهند.