این کلاس با هدف دست ورزی،هماهنگی چشم و دست ، مقایسه و اندازه گیری، مرتب ساری، مهارت حل مسأله، تفکر خلاقانه، استقلال و اعتماد به نفس برگزار گردید که به فعالیت های مختلفی از جمله آشنایی با چکش اره مویی و نحوه کارکرد آنها و رنگ آمیزی صفحه های چوبی و طراحی ماشین روی چوب و دوریری ماشین توسط اره مویی و … پرداخته شد.