کلاس کتاب خوانی

باتوجه به اهمیت خواندن و نوشتن،کلاس کتاب خوانی در جهت تقویت خواندن و نوشتن و همچنین درک مطلب طراحی شده است. با خواندن کتاب های متعدد،دایره واژگان بچه ها تقویت می شود و می توانند در متن هایی که می نویسند از فراوانی کلمات استفاده نمایند. در همین راستا، قدرت تخیل، تفکر و هوش کودکان با خواندن کتاب ها گسترش می یابد و می توانند در زمینه های مختلف زندگی با اگاهی و بینش بیشتری در برابر مسائل واکنش درست را از خود بروز دهند و همچنین با مطالعه کتاب ها ذهن انتقادی بچه ها نیز رشد کرده و به تجزیه و تحلیل موضوعات پیرامون خود می پردازند و ارزش های اخلاقی مانند راستگویی ،امیدواری،طرفداری از حق و نتایج آن پی می برند و تلاش می کنند خود را در دنیای واقعی مشابه شخصیت های موجه جلوه دهند .