کارسوق شهر کوچک ما

یکی از روزهای خاطره انگیزمان در پیش دبستان سلام
قصه از اینجا شروع شد که تصمیم گرفتیم شهر کوچکی در گوشه ای از پیش دبستانمان درست کنیم و با هدف تقویت مهارت های ذهنی ، مهارت های دست ورزی ، مشارکت در فعالیت های گروهی ، شادی و نشاط ، زبان آموزی ، حمایتگری و … فعالیت مان را شروع کردیم . مرحله به مرحله قسمت های مختلف شهر را درست کردیم و در آخر با شادی و هیجان بسیار و احساس خوب ماکت شهرمان را کامل کردیم .
حالا شهر کوچک مان در پیش دبستان محلی شده برای گفت و گو ها ، رفت و آمدها و بازی های روزانه و هفتگیمان.
نتیجه ی حاصل شده از فعالیت گروهیمان را دوست داریم و هر روز درباره آن با هم گفت و گو می کنیم و از دیدن آن لذت میبریم.