باغ کتاب

برنامه ی خانوادگی-کارگاهی کتاب خوب
در باغ کتاب تهران «کودکانمان در آستانه ۷ سالگی هستند.
آن‌ها با کتاب، شکل کلمات و حتی صداهای آن‌ها در سال‌های گذشته آشنا شده است، بدون آن که آموزش مستقیمی دیده باشد.
گنجینه واژگان کودک در سنین ۷ تا ۹ سال به سرعت وسیع و اطلاعاتش غنی می‌شود؛ بنابراین، کتاب خوانی و قصه‌خوانی برای رشد کودک در این سنین بسیار مهم و ضروری است و می‌بایست کتاب‌ها و قصه‌های مناسب با سن کودک انتخاب شده و برای او خوانده شود.» 📚 📕📗📘 📚