درباره ما

سلام ، مؤسسه ای غیر دولتی است که با هدف کمک به نهاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان دوره های آموزشی عمومی را به عهده گرفته است. این موسسّه با مدیریت دانش بنیان و به کارگیری نیروی انسانی کار آمد و با تکیه بر روش های نوین یادگیری، تلاش در پرورش انسان هایی با باور های دینی، روحیه پرسشگری، خلاقیّت، پژوهش و ارتقای مهارتهای فردی اجتماعی دارد.

سعیده علی مدد

سعیده علی مدد

مسئول پایه پیش دبستان
نونا توکلی

نونا توکلی

مسئول پایه اول
مرجان ابراهیمی

مرجان ابراهیمی

مسئول پایه دوم
فاطمه ابراهیم نژاد

فاطمه ابراهیم نژاد

مسئول پایه سوم
سینا منظری

سینا منظری

مسئول پایه چهارم ،پنجم و ششم