جشن روپوش سفید، بازدید از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

شروع اردوی علمی پایه دوازدهم

شروع اردوی علمی پایه دوازدهم

اختتامیه پایه چهارم

پایه چهارم دبیرستان سلام صادقیه بعد از تلاشهای فرآوان، جشن پایه چهارم

اردوی ورزشی جانبازان

اردوی ورزشی جانبازان با حضور هر سه پایه دهم، یازدهم و چهارم دبیرستان سلام صادقیه در ورزشگاه جانبازان

فینال مسابقات گل کوچیک دبیرستان

فینال مسابقات گل کوچیک پایه‌های یازدهم و پیش دانشگاهی با حضور مسئولین پایه، مشاور آموزشی و مدیریت دبیرستان برگزار شد.

اردوی مطالعاتی پایه پیش‌دانشگاهی

اردوی مطالعاتی پایه پیش‌دانشگاهی دبیرستان سلام شهید همت با حضور مسئولین پایه و مدیریت مجموعه برگزار شد.