اختتامیه پایه چهارم

اختتامیه پایه چهارم بعد از تلاشهای فرآوان، جشن پایه چهارم

اردوی ورزشی جانبازان

اردوی ورزشی جانبازان با حضور هر سه پایه دهم، یازدهم و چهارم در ورزشگاه جانبازان

فینال مسابقات گل کوچیک دبیرستان

فینال مسابقات گل کوچیک پایه‌های یازدهم و پیش دانشگاهی با حضور مسئولین پایه، مشاور آموزشی و مدیریت دبیرستان برگزار شد.

اردوی مطالعاتی پایه پیش‌دانشگاهی

اردوی مطالعاتی پایه پیش‌دانشگاهی دبیرستان سلام شهید همت با حضور مسئولین پایه و مدیریت مجموعه برگزار شد.